Όταν οι ευχές των αγαπημένων σας αποτελούν πολύτιμες αναμνήσεις και ιδιαίτερη παρακαταθήκη για την οικογένειά σας ή την εργασία σας, ένα ξεχωριστό βιβλίο ευχών θα τονίσει αυτόν τον  χαρακτήρα. Δημιουργείται από ποικιλία υλικών ή και από συνδυασμό αυτών, πάντα σε συνάρτηση με τις δικές σας προσωπικές ανάγκες.