Οι θήκες και τα κουτιά φύλαξης βιβλίων, αποτελούν μια ασφαλή μέθοδο προφύλαξης ενός πολύτιμου ή ευαίσθητου βιβλίου. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους έγγραφα, τεκμήρια, χαρακτικά, ακόμη και αντικείμενα. Κατασκευάζονται σε διάφορες μορφές και μεγέθη, ανάλογα με τις κάθε είδους ανάγκες.