“ΑΤΛΑΣ”, Κεραμεία Πατρών, Αδελφοί Ζ. Παπαδάτου
“ΑΤΛΑΣ”, Κεραμεία Πατρών, Αδελφοί Ζ. Παπαδάτου

Επιστολή της εταιρίας “ΑΤΛΑΣ” Κεραμεία Πατρών, Αδελφοί Ζ. Παπαδάτου προς την εταιρία Α.Ε.Β.Ε.Κ. σχετικώς με την παραλαβή φορτίου πυρηνοξύλου από την κεραμοποιία και αναφορά προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα του προιόντος. Επισυνάπτεται αντίγραφο της δακτυλογραφημένης απάντησης της εταιρίας Α.Ε.Β.Ε.Κ. 01/10/1959

20.00 Προσθήκη στο καλάθι
“ΕΛΣΑ” Ανώνυμος Εταιρεία Λευκοσιδηρουργίας και Στιλβωμάτων Πειραιάς
“ΕΛΣΑ” Ανώνυμος Εταιρεία Λευκοσιδηρουργίας και Στιλβωμάτων Πειραιάς

Επιστολή της Ανωνύμου Εταιρείας Λευκοσιδηρουργίας και Στιλβωμάτων “ΕΛΣΑ” από τον Πειραιά, προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας προς απάντηση σχετικώς με μία παραγγελία κιβωτίων. Επισυνάπτεται και το αντίγραφο της παραγγελίας από τη Βιομηχανία Ελαιουργίας. 21/03/1940

15.00 Προσθήκη στο καλάθι
“ΜΙΝΕΡΒΑ”, Ελαιουργική Εταιρία
“ΜΙΝΕΡΒΑ”, Ελαιουργική Εταιρία

Επιστολή της εταιρίας “ΜΙΝΕΡΒΑ” προς την Α.Ε.Β.Ε.Κ. σχετικώς με την παράδοση ποσότητος προιόντων στο Υπουργείο Εμπορίου. 03/09/1964

7.00 Προσθήκη στο καλάθι
“ΟΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ”, Φ. Κ. Φωτιάδης & Ο. Γ. Βεΐνογλου
“ΟΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ”, Φ. Κ. Φωτιάδης & Ο. Γ. Βεΐνογλου

Επιστολή της εταιρίας “ΟΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ” προς την Ανώνυμη Εταιρία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με το ενδιαφέρον της πρώτης να εξάγει προιόντα της δευτέρας στη Συρία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο. 25/06/1934

15.00 Προσθήκη στο καλάθι
A. Portas – Continental Grocery
A. Portas – Continental Grocery

Επιστολή του εμπόρου Α. Πόρτα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με μία παραγγελία ελαιολάδου. 14/09/1937

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
At. Pantarrotas – Trieste
At. Pantarrotas – Trieste

Επιστολή του εμπόρου από την Τεργέστη, Αθ. Πανταρρώτα στη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με μία παραγγελία ελαιολάδων. 05/08/1936

8.00 Προσθήκη στο καλάθι
D. Tripcovich – Trieste
D. Tripcovich – Trieste

Ασφάλιστρο εμπορεύματος του εφοπλιστού D. Tripcovich από την Τεργέστη, σχετικώς με φορτίο ελαιολάδου από τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας. 12/06/1933

12.00 Προσθήκη στο καλάθι
George C. Brouzos Commission agent – Importer, Patras
George C. Brouzos Commission agent – Importer, Patras

Επιστολή του εμπόρου Γ. Μπρούζου από την Πάτρα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με μία προσφορά για σαπούνια και ελαιόλαδο. 05/05/1949

8.00 Προσθήκη στο καλάθι
John Alban and Company
John Alban and Company

Επιστολή του αμερικανού εισαγωγέα J. Alban  προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με μία παραγγελία ελαιολάδου εκατό βαρελιών η οποία έπρεπε να είχε εκτελεστεί πρό της 28ης Σεπτεμβρίου 1938, λόγω μίας ευρωπαϊκής πολιτικής κρίσεως. Η παραγγελία καλείται να εκτελεστεί παρ’ όλη την αποσόβηση της κρίσεως καθώς και η χρήση ισχυρότερων σιδηρών βαρελιών. 25/10/1938

20.00 Προσθήκη στο καλάθι
Shell Company (Hellas) Limited
Shell Company (Hellas) Limited

Επιστολή της εταιρείας Shell προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς το πιστωτικό υπόλοιπο της Βιομηχανίας προς την εταιρεία. 16/04/1936

20.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αδελφοί Π. Γιαννακαρώνη, Έμποροι προμήθειαι – αντιπροσωπείαι
Αδελφοί Π. Γιαννακαρώνη, Έμποροι προμήθειαι – αντιπροσωπείαι

Επιστολή των Αφών Γιαννακαρώνη από τον Πειραιά προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με την εξόφληση δύο φορτωτικών. 23/05/1936

6.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αδελφοί Σ. Ζαβογιάννη, έμποροι Μύτικας
Αδελφοί Σ. Ζαβογιάννη, έμποροι Μύτικας

Επιστολή των Αφών Ζαβογιάννη από το Μύτικα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με την εξαργύρωση δέκα μετοχών των εκατό δρχ. εκάστη της Βιομηχανίας, από εξουσιοδοτούμενον αντιπρόσωπό τους. 23/01/1934

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αλέξ. & Ιωάν. Δ. Μαρουλής, έμποροι Ιθάκη
Αλέξ. & Ιωάν. Δ. Μαρουλής, έμποροι Ιθάκη

Επιστολή των εμπόρων από την Ιθάκη Α. & Ι. Μαρουλή, προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με μία παραγγελία ελαιολάδου. 08/07/1937

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αλέξ. Η. Καραμάνος, Αντιπροσωπείαι, Αθήνα
Αλέξ. Η. Καραμάνος, Αντιπροσωπείαι, Αθήνα

Επιστολή του αντιπροσώπου Αλέξ. Καραμάνου από την Αθήνα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με την εξόφλησή του και την επιστροφή είκοσι βαρελιών. 21/10/1959

8.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αλέξανδρος Σ. Δεσύλλας Κατεργασίας καννάβεως, ιούτης & λινού
Αλέξανδρος Σ. Δεσύλλας Κατεργασίας καννάβεως, ιούτης & λινού

Επιστολή του γενικού διευθυντού του κερκυραϊκού εργοστασίου κατεργασίας κάνναβης, γιούτας και λινού “Αλέξανδρος Δεσύλλας” προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με την παραγγελία της τελευταίας για σάκους σαπουνιών. Η επιστολή αυτή είναι συντεταγμένη επίσης σε επιστολόχαρτο τυπωμένο από άλλη μία ιστορική κερκυραϊκή επωνυμία “Γραφικαί τέχναι Ασπιώτη – ΕΛΚΑ”. 12/07/1933

25.00 Προσθήκη στο καλάθι
Ανδρέας Π. Καρύδης, δικηγόρος εν Κερκύρα
Ανδρέας Π. Καρύδης, δικηγόρος εν Κερκύρα

Αναλυτική απόδειξη του δικηγόρου Ανδρέα Καρύδη από την Κέρκυρα, για τις υπηρεσίες του προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας κατά τις 15/12/1934.

15.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αντ. Χαρ. Παπουτσάκης, Ασφάλειαι, αντιπροσωπείαι, προμήθειαι Αλεξανδρούπολη
Αντ. Χαρ. Παπουτσάκης, Ασφάλειαι, αντιπροσωπείαι, προμήθειαι Αλεξανδρούπολη

Επιστολή του Α. Παπουτσάκη από την Αλεξανδρούπολη προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με προσφορά επί των τιμών του ελαιολάδου, κατόπιν διατιμήσεώς του από το Κράτος, έπειτα από ένδεια του προιόντος την εποχή εκείνη. 05/05/1937

20.00 Προσθήκη στο καλάθι
Ανώνυμος Ελαιοβιομηχανική Εταιρεία ΠΡΕΒΕ – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χανιά
Ανώνυμος Ελαιοβιομηχανική Εταιρεία ΠΡΕΒΕ – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χανιά

Επιστολή της εταιρείας ΠΡΕΒΕ – Ιωαννίδης προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με τις τιμές χονδρικής αγοράς ελαιολάδου από την Κρήτη. 17/12/1932

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αριστείδης Θ. Ευσταθίου έμπορος Πειραιάς
Αριστείδης Θ. Ευσταθίου έμπορος Πειραιάς

Επιστολή του εμπόρου από τον Πειραιά Αριστείδη Ευσταθίου στη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με την καθυστέρηση των φορτωτικών εγγράφων για εμπόρευμα σαπουνιών καθώς και την ακύρωση παραγγελιών σχετικώς με το σαπούνι τύπου “Χρυσαλλίς”. 15/06/1932

7.00 Διαβάστε περισσότερα
Β. Ν. Μούχας έμπορος Κέρκυρα
Β. Ν. Μούχας έμπορος Κέρκυρα

Επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστη) προς τον έμπορο από την Κέρκυρα Β. Ν. Μούχα, σχετικώς με την παραλαβή ποσότητος ελαιολάδου για λογαριασμό της Βιομηχανίας Ελαιουργίας Κερκύρας.

5.00 Προσθήκη στο καλάθι
Β. Νικολάκης Μούχας έμπορος Κέρκυρα
Β. Νικολάκης Μούχας έμπορος Κέρκυρα

Τιμολόγιο του εμπόρου από την Κέρκυρα Β. Ν. Μούχα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με αγορά ελαιολάδου. 26/08/1937

5.00 Προσθήκη στο καλάθι
Βιομηχανικός-Εμπορικός-Παραγωγικός & Εξαγωγικός Οδηγός της Ελλάδος
Βιομηχανικός-Εμπορικός-Παραγωγικός & Εξαγωγικός Οδηγός της Ελλάδος

Επιστολή προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, από τον Βιομηχανικό-Εμπορικό-Παραγωγικό & Εξαγωγικό Οδηγό της Ελλάδος ο οποίος εκδιδόταν από τους Μιλ. Ζέρβα και Β. Κούκο, σχετικώς με παράκληση των τελευταίων ως προς την εγγραφή της κερκυραϊκής βιομηχανίας στον Οδηγό και την καταβολή του σχετικού ποσού. Πάτρα 22/05/1934

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Γ. & Π. Μικρός έμποροι Αθήνα
Γ. & Π. Μικρός έμποροι Αθήνα

Επιστολή των εμπόρων από την Αθήνα Γ. & Π. Μικρού προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με πρόβλημα που αφορά την επιστροφή φορτωτικής κενών βαρελιών, εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης. 15/07/1937

8.00 Προσθήκη στο καλάθι
Γ. Στασινόπουλος & Σια Πειραιάς
Γ. Στασινόπουλος & Σια Πειραιάς

Τιμολόγιο του εκτελωνιστή από τον Πειραιά Γ. Στασινοπούλου, το οποίο συνοδεύεται από μία απόδειξη εκτελωνισμού, μία απόδειξη πληρωμής του εξαγωγικού φόρου, ένα διπλότυπο εισπράξεως μεταφοράς εμπορεύματος με πλοίο και δύο αποδείξεις εισπράξεως εργατικών φορτοεκφορτωτικών. Από 24/08/1940 έως  06/09/1940

15.00 Προσθήκη στο καλάθι
Γεώργ. Κ. Μπρούζος έμπορος Πάτρα
Γεώργ. Κ. Μπρούζος έμπορος Πάτρα

Ευχαριστήρια επιστολή του εμπόρου από την Πάτρα Γ. Μπρούζου (πρώην εμπορικός οίκος Θάνου Π. Χαλεπά) σχετικώς με τη συνέχιση της συνεργασίας του Οίκου έπειτα από την αλλαγή της διευθύνσεως, με τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας. 15/06/1940

5.00 Προσθήκη στο καλάθι
Γεώργιος Α. Γαζής έμπορος Άμφισσα
Γεώργιος Α. Γαζής έμπορος Άμφισσα

Επιστολή του εμπόρου από την Άμφισσα Γεωργίου Γαζή προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με παραγγελία σαπουνιών. Παραπονείται για την κακή ποιότητα των σαπουνιών και καλεί τη διεύθυνση να κάνει συγκρίσεις με τα σαπούνια του εργοστασίου Πατούνη. Εν τέλει, θέτει μία παραγγελία και παρακαλεί για καλύτερες τιμές, ποιότητα, άμεση φόρτωση κ.α. 25/04/1935

20.00 Προσθήκη στο καλάθι
Γεώργιος Ι. Μπέλλος έμπορος Καλαμπάκα
Γεώργιος Ι. Μπέλλος έμπορος Καλαμπάκα

Επιστολή του εμπόρου από την Καλαμπάκα Γεωργίου Μπέλλου προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, ενημερώνοντας για την ίδρυση παραγγελιοδοχιακού γραφείου και την διάθεση της αντιπροσωπείας των προιόντων της Βιομηχανίας στο εν λόγω γραφείο. 15/05/1937

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Γεώργιος Νέος & Σια έμπορος Καβάλα
Γεώργιος Νέος & Σια έμπορος Καβάλα

Επιστολή του εμπόρου από την Καβάλα Γεωργίου Νέου προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με την επικύρωση παραγγελίας ελαιολάδου και την παρακαταθήκη φορτίου σαπουνιών. 04/09/1958

7.00 Προσθήκη στο καλάθι
Δ. Σ. Ζαγοραίος έμπορος Αίγυπτος – Κύπρος
Δ. Σ. Ζαγοραίος έμπορος Αίγυπτος – Κύπρος

Επιστολή του εμπόρου Δ. Σ. Ζαγοραίου από την αντιπροσωπεία της Κύπρου (Λευκωσία) προς τη Βοιμηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με μία παραγγελία καθώς και για την τιμολόγηση ελαιολάδου χύμα και σαπουνιών από την Κέρκυρα. 19/08/1938

12.00 Προσθήκη στο καλάθι
Δημ. Χ. Πετρίδης έμπορος Καβάλα
Δημ. Χ. Πετρίδης έμπορος Καβάλα

Τηλεγράφημα του εμπόρου από την Καβάλα Δημ. Πετρίδη προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με μία παραγγελία. 08/08/1939

5.00 Προσθήκη στο καλάθι
Δημήτριος Θ. Ζέρμπας & Υιοί έμποροι Παξοί
Δημήτριος Θ. Ζέρμπας & Υιοί έμποροι Παξοί

Επιστολή του εμπόρου Δ. Ζέρμπα από τους Παξούς προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με τις προμήθειες τους στην πώληση ελαιολάδων από παξινούς παραγωγούς και από περιφέρειες του νησιού στη Βιομηχανία. 04/01/1939

15.00 Προσθήκη στο καλάθι
Ελένη Κακαβούλη εργοστάσιο πλαστίγγων & χρηματοκιβωτίων Πειραιάς
Ελένη Κακαβούλη εργοστάσιο πλαστίγγων & χρηματοκιβωτίων Πειραιάς

Τιμολόγιο του εγοστασίου πλαστίγγων & χρηματοκιβωτίων της Ελένης Κακαβούλη στον Πειραιά, προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με την παραγγελία ανταλλακτικών για τη συντήρηση πλαστίγγων. 17/02/1938

12.00 Προσθήκη στο καλάθι
Θάνος Π. Χαλεπάς έμπορος Πάτρα
Θάνος Π. Χαλεπάς έμπορος Πάτρα

Επιστολή του εμπόρου Θάνου Π. Χαλεπά από την Πάτρα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με παραγγελίες. 11/10/1933

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Θεόδωρος Γ. Μπάσιος έμπορος Πάργα
Θεόδωρος Γ. Μπάσιος έμπορος Πάργα

Επιστολή του εμπόρου Θ. Μπάσιου από την Πάργα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργία Κερκύρας σχετικώς με τη φόρτωση κιβωτίων σαπουνιού σε βενζινόπλοιο. 08/12/1937

12.00 Προσθήκη στο καλάθι
Ι. Σ. Ρουχωτάς & Γ. Α. Μοσχόπουλος έμποροι Αργοστόλι
Ι. Σ. Ρουχωτάς & Γ. Α. Μοσχόπουλος έμποροι Αργοστόλι

Επιστολή των αντιπροσώπων Ι. Ρουχωτά & Γ. Μοσχοπούλου από το Αργοστόλι προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με την υπόθεση του τοπικού εμπόρου Γερ. Αλεξανδράτου ο οποίος παρέλαβε λανθασμένο φορτίο σαπουνιού μετά από σχετική παραγγελία του.

15.00 Προσθήκη στο καλάθι
Ιωάννης Λ. Ζέρβας έμπορος Μεσσήνη
Ιωάννης Λ. Ζέρβας έμπορος Μεσσήνη

Επιστολή του εμπόρου Ι. Ζέρβα από τη Μεσσήνη προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, με την οποία εκφράζεται θετικώς στα κερκυραϊκά σαπούνια έναντι των κρητικών, κάνοντας και μία παραγγελία. 27/03/1934

12.00 Προσθήκη στο καλάθι