Ιησούς Χριστός
Ιησούς Χριστός

Συμπεριλαμβάνονται δύο φυλλάδια με τίτλο “Κριτική εις το βιβλίον Ιησούς Χριστός του Θ. Κωνσταντίνου”. Του Κωνσταντίνου Γεωργούλη, 8 σελίδες, Αθήναι 1965 και του Παναγιώτη Μπρατσιώτη, 4 σελίδες, Αθήναι 1966.

40.00 Διαβάστε περισσότερα