Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων
Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων

Διατίθενται 56 τόμοι από τον Αρ. 1 Ιανουάριος 1900 έως τον Αρ. 98 Μάρτιος – Απρίλιος 1909 (πρώτη έκδοση), 3 τόμοι από τη δεύτερη και 3 τόμοι από την τρίτη έκδοση.  Διατίθενται είτε με τιμή από 10 έως 15 ευρώ ο τόμος, είτε ως σύνολο με μία προσήκουσα έκπτωση. Οι διαθέσιμοι τίτλοι είναι οι εξής:

Πρώτη έκδοση: Ο Ουρανός, Η Εκκλησία μας, Ο Στρατιώτης, Τα Καθήκοντα του Πολίτου, Ο μικρός Πλούταρχος, Η Ευρώπη κατά το 19ο αιώνα, Ο κυρ Σίμος, Αι μέλισσαι, Ηλιος – ζωή και κίνησις, Τα Ελληνικά Γράμματα, Νοσήματα και μικρόβια, Ο γεωργός, Ο Κολόμβος, Ο μικρός Πλούταρχος, Ο χαρακτήρ, Η Βασίλισσα Βικτωρία, Ο Εθνικός πλούτος, Μάρτυρες της Επιστήμης, Η Ρωσσία, Ο Εθνικός πλούτος, Ο Μέγας Αλέξανδρος, Ιστορία ενός πλουσίου, Πρώται βοήθειαι, Ο μικρός Πλούταρχος, Ανέκδοτα ζώων, Βενιαμίν Φραγκλίνος, Γειτόνισσαι, Το γάλα, Οι Αργοναύται, Ο καθαρός αήρ, Οι μετανάσται, Ο οίνος, Το κράτος του πλούτου, Βίος Ουασιγκτώνος, Ο μεταξοσκώληξ, Το βρέφος, Φρειδερίκος ο Μέγας, Αποταμίευσις και ταμιευτήρια, Ο καπνός, Ιστορία της μετάξης, Ιστορία της Εκκλησίας, Τα μεταλλεία, Η Ιταλία, Πειράματα φυσικής, Η όρασις, Η ευτυχία, Ο Πεσταλότσης, Εορταστής, Η φυματίωσις, Ο Αυτοκράτωρ Διογένης ο Ρωμανός, Το άλας, Αμερική και Αμερικανοί, Η ελαία, Αι θρησκείαι, Εθνικοί Ευεργέται, Τα λουτρά, Χρονολογίαι της Αρχαίας Ιστορίας.

Δέυτερη έκδοση: Ο Αυτοκράτωρ Ηράκλειος, Η γυμναστική, Ο Κοραής

Τρίτη έκδοση: Η Ακρόπολις, Οδηγός της οικοδεσποίνης, Ηθικά εκ των του Πλουτάρχου

Όλοι οι τίτλοι κατεγράφησαν με χρονολογική σειρά. Κάποιοι επαναλαμβάνονται, αλλά πρόκειται για διαφορετικό έτος και με διαφορετική αρίθμηση τόμου.

 

Διαβάστε περισσότερα