Θουκυδίδης – The History of the Peloponessian War… Vol I & II
Θουκυδίδης – The History of the Peloponessian War… Vol I & II

Δύο τόμοι δεμένοι με την αρχική πανόδετη βιβλιοδεσία αρκετά ταλαιπωρημένη. Ο πρόλογος και οι περιλήψεις των βιβλίων στα Αγγλικά. Κείμενο στα Ελληνικά με σχόλια στα Αγγλικά και Ελληνικά, σε πολύ καλή κατάσταση. Με δύο καταλόγους στο τέλος του δευτέρου τόμου, ο ένας με επεξήγηση Ελληνικών λέξεων και φράσεων και ο δεύτερος με παράθεση των ονομάτων και όρων στα Αγγλικά. Στο τέλος και των δύο τόμων παρατίθεται κατάλογος των νέων εκδόσεων του εκδοτικού οίκου.

280.00 Προσθήκη στο καλάθι
Κλ. Αιλιανού σοφιστού, Ποικίλης Ιστορίας Βιβλία ΙΔ’…
Κλ. Αιλιανού σοφιστού, Ποικίλης Ιστορίας Βιβλία ΙΔ’…

Κείμενο στα Ελληνικά – Λατινικά σε δύο στήλες. Επιμέλεια έκδοσης από τον J. H. Lederlinus. Η συγκεκριμένη έκδοση περιέχει τα σχόλια και τον κατάλογο του Johann Scheffer και τη μετάφραση του Justus Vulteius. Η εργασία του Scheffer χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έκδοση από τον Joachim Kuhn, εμπλουτισμένη με τα δικά του σχόλια. Περγαμηνώα σκληρή βιβλιοδεσία εποχής σε πολύ καλή κατάσταση. Κείμενο σε πολύ καλή κατάσταση, με λεκέδες από foxing. Χαλκόγραφη προμετωπίδα. Ακμές με κίτρινο χρώμα.

350.00 Προσθήκη στο καλάθι
Κλαυδίου Αιλιανού, περί Zώων Iδιότητος Βιβλία ιζ’
Κλαυδίου Αιλιανού, περί Zώων Iδιότητος Βιβλία ιζ’

Κείμενο Ελληνικό – Λατινικό σε δύο στήλες. Μετάφραση από τους Petro Gillio Gallo και Conrad Gesner. Περγαμηνώα εύκαμπτη βιβλιοδεσία εποχής με νεύρα και χείλη σε καλή κατάσταση. Κείμενο σε πολύ καλή κατάσταση, κάποια φύλλα με ίχνη foxing. Χαλκόγραφα πρωτογράμματα. Τα πρώτα 35 φύλλα παρουσιάζουν τρύπες από έντομο.

350.00 Διαβάστε περισσότερα
Ξενοφώντος Κύρου παιδείας Βιβλία Η’…
Ξενοφώντος Κύρου παιδείας Βιβλία Η’…

Δύο βιβλία σε έναν τόμο. Ελληνικό κείμενο και λατινική μετάφραση από τον Joannis Leunclavius Amelburn. Δερμάτινη βιβλιοδεσία εποχής αγγλικής προελεύσεως σε καλή κατάσταση αλλά με αποκολλημένο το εμπρόσθιο καπάκι. Σελίδες σε πολύ καλή κατάσταση. Ακμές με πορφυρό χρώμα.

400.00 Διαβάστε περισσότερα
Σοφοκλέους Τραγωδίαι Ζ’
Σοφοκλέους Τραγωδίαι Ζ’

Σπάνια έκδοση του Καίμπριτζ των Τραγωδιών του Σοφοκλέους. Κείμενο στα Λατινικά – Ελληνικά σε αντικρυστές σελίδες. Δεμένη μαζί με “Σχόλια παλαιά των πάνυ δοκίμων μετά και των του Τρικλινίου είς Σοφοκλέους Επτά Τραγωδίας, εν τη Κανταβριγία 1667” με ξεχωριστή σελίδα τίτλου. Περγαμηνώα βιβλιοδεσία εποχής με νεύρα και χείλη σε πολύ καλή κατάσταση. Σελίδες σε πολύ καλή κατάσταση. Αρκετές φέρουν ίχνη foxing. Πολλές χειρόγραφες σημειώσεις εντός του κειμένου και στα λευκά φύλλα.

600.00 Διαβάστε περισσότερα
Τα Ιερά Γράμματα μεταφρασθέντα εκ των Θείων Αρχετύπων
Τα Ιερά Γράμματα μεταφρασθέντα εκ των Θείων Αρχετύπων

Κείμενο στα Ελληνικά σε δύο στήλες με σχόλια εκατέρωθεν της σελίδας. Δερμάτινη βιβλιοδεσία εποχής ταλαιπωρημένη ειδικά στη ράχη. Κείμενο σε πολύ καλή κατάσταση με κάποιους λεκέδες από foxing.

70.00 Διαβάστε περισσότερα