Έθνος

10.00

  • Έτος έκδοσης: 1937
  • Σελίδες: 6
  • Περιγραφή: Έτος 24ον, αριθ. φύλλου 8238. Μικρές τρύπες στις τσακίσεις του πρώτου φύλλου. Καλή κατάσταση.