Αι τελευταίαι ακτίναι

5.00

  • Εκδ. οίκος: Χρωμοτυπολιθογραφείον Αδελφών Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα
  • Περιγραφή: Από έργο του Θ. Ράλλη. Ταχυδρομημένη χωρίς γραμματόσημα