Δελτίον γεωργικόν του γεωργικού τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτος πρώτον. Τεύχος Ι-ΙΒ’

50.00

  • Συγγραφέας: Συλλογικό
  • Εκδ. οίκος: Εκ του τυπογραφείου Νομικής
  • Έτος έκδοσης: 1900
  • Σελίδες: 102 + 8 αναδιπλούμενους πίνακες
  • Περιγραφή: Χαρτόδετο. Λεκέδες και ελλείψεις στην κάτω αριστερη γωνία που δεν επηρεάζουν όμως το κείμενο. Εικονογραφημένο, με δύο επιπλέον ολοσέλιδες διαφημίσεις στο τέλος. Καλή κατάσταση.