Εθνικόν λαχειοφόρον δάνειον

10.00

  • Εκδ. οίκος: Bradbury Wilkinson & Co Ltd, Angleterre
  • Έτος έκδοσης: 1922
  • Περιγραφή: Τίτλος πέντε ομολογιών είς τον φέροντα εκ δραχμών 100 εκάστη.