“Εκλογή”

20.00

  • Έτος έκδοσης: 1946 - 1952
  • Περιγραφή: Δύο τεύχη του 1946 και από ένα του 1951 και 1952. Με πολλές διαφημίσεις προϊόντων. Χαρτόδετα. Καλή κατάσταση.