Ελληνική Χρηστομάθεια ή Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλην. πεζογράφων και ποιητών… Τόμος πρώτος

40.00

  • Εκδ. οίκος: Τυπογραφείον " Ο Παρνασσός", εν Ζακύνθω
  • Έτος έκδοσης: 1853
  • Σελίδες: 254
  • Περιγραφή: Άνευ βιβλιοδεσίας. Φθορές σε κάποια φύλλα. Ως έχει.

Εξαντλημένο