“Θέσεις και Ιδέαι”

50.00

  • Έτος έκδοσης: 1968 - 1970
  • Περιγραφή: Από το έτος 1968 λείπουν 4 μήνες. Το 1969 είναι πλήρες. Από το έτος 1970 λείπουν δύο μήνες. Χαρτόδετα. Πολύ καλή κατάσταση.