Ιστορία της φιλοσοφίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς

40.00

  • Συγγραφέας: Κοτζιάς Ν.
  • Εκδ. οίκος: Εκ του τυπογραφείου του "Μέλλοντος", εν Αθήναις
  • Έτος έκδοσης: Τόμος πέμπτος 1878 - τόμος έκτος 1884
  • Σελίδες: Τόμος πέμπτος σελ. 532 - τόμος έκτος σελ. 432
  • Περιγραφή: Τόμοι πέμπτος και έκτος δεμένοι μαζί. Δερμάτινη ιδιωτική βιβλιοδεσία. Πολύ καλή κατάσταση.