Μ. Σαγιαδινός & Σια μηχανουργείο Κέρκυρα

5.00

Απόδειξη του μηχανουργού Μ. Σαγιαδινού από την Κέρκυρα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κέρκυρας, σχετικώς με την κατασκευή κάποιων μεταλλικών στοιχείων μηχανημάτων του εργοστασίου. 13/04/1933

Κατηγορία: