Νέα Πολιτεία

10.00

  • Έτος έκδοσης: 1970
  • Σελίδες: 8
  • Περιγραφή: Έτος Β', αριθ. φύλλου 545. Πολύ καλή κατάσταση.