Νόμος 4755 περί κώδικος των νόμων, περί τελών χαρτοσήμου της 13 Μαϊου 1930

10.00

  • Εκδ. οίκος: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου
  • Έτος έκδοσης: 1930
  • Σελίδες: 128
  • Περιγραφή: Χαρτόδετο. Λεκέδες από υγρασία στα εξώφυλλα. Πολύ καλή κατάσταση.