Προς τους κατοίκους της εισέτι δούλης Ελλάδος Τούρκους

20.00

  • Συγγραφέας: Δάνδολος Αντώνιος
  • Έτος έκδοσης: 1860
  • Σελίδες: 4
  • Περιγραφή: Αναστατική έκδοση. Τυπώθηκε το 1978 από την "Εσπερινή" σε 50 αντίτυπα. Χαρτόδετο. Πολύ καλή κατάσταση.

Εξαντλημένο