Αδελφοί Π. Γιαννακαρώνη, Έμποροι προμήθειαι – αντιπροσωπείαι
Αδελφοί Π. Γιαννακαρώνη, Έμποροι προμήθειαι – αντιπροσωπείαι

Επιστολή των Αφών Γιαννακαρώνη από τον Πειραιά προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με την εξόφληση δύο φορτωτικών. 23/05/1936

6.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αδελφοί Σ. Ζαβογιάννη, έμποροι Μύτικας
Αδελφοί Σ. Ζαβογιάννη, έμποροι Μύτικας

Επιστολή των Αφών Ζαβογιάννη από το Μύτικα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με την εξαργύρωση δέκα μετοχών των εκατό δρχ. εκάστη της Βιομηχανίας, από εξουσιοδοτούμενον αντιπρόσωπό τους. 23/01/1934

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αιώνιοι Αλήθειαι
Αιώνιοι Αλήθειαι

Το βιβλίο με το γενικό τίτλο “Αιώνιοι Αλήθειαι” περιλαμβάνει πέντε ανάτυπα από το περιοδικό “Εφημέριος” τα οποία είναι “Ο πάνσοφος κεραμεύς”, “Το νόμισμα του Κήνσου”, “Ο πόθος της Δικαιοσύνης του Θεού”, “Ο πολύτιμος μαργαρίτης” και “Πίστις και έργα” .

5.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αλέξ. & Ιωάν. Δ. Μαρουλής, έμποροι Ιθάκη
Αλέξ. & Ιωάν. Δ. Μαρουλής, έμποροι Ιθάκη

Επιστολή των εμπόρων από την Ιθάκη Α. & Ι. Μαρουλή, προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με μία παραγγελία ελαιολάδου. 08/07/1937

10.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αλέξ. Η. Καραμάνος, Αντιπροσωπείαι, Αθήνα
Αλέξ. Η. Καραμάνος, Αντιπροσωπείαι, Αθήνα

Επιστολή του αντιπροσώπου Αλέξ. Καραμάνου από την Αθήνα προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας σχετικώς με την εξόφλησή του και την επιστροφή είκοσι βαρελιών. 21/10/1959

8.00 Προσθήκη στο καλάθι
Αλέξανδρος Σ. Δεσύλλας Κατεργασίας καννάβεως, ιούτης & λινού
Αλέξανδρος Σ. Δεσύλλας Κατεργασίας καννάβεως, ιούτης & λινού

Επιστολή του γενικού διευθυντού του κερκυραϊκού εργοστασίου κατεργασίας κάνναβης, γιούτας και λινού “Αλέξανδρος Δεσύλλας” προς τη Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας, σχετικώς με την παραγγελία της τελευταίας για σάκους σαπουνιών. Η επιστολή αυτή είναι συντεταγμένη επίσης σε επιστολόχαρτο τυπωμένο από άλλη μία ιστορική κερκυραϊκή επωνυμία “Γραφικαί τέχναι Ασπιώτη – ΕΛΚΑ”. 12/07/1933

25.00 Προσθήκη στο καλάθι